TWEEDE STATIE
Jezus neemt het kruis op Zijn schouders

V/. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A/. Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Het Kruis.
Het instrument van een schandelijke dood.
Het was niet geoorloofd een Romeins burger te veroordelen tot de dood aan het kruis; het was te vernederend.
Het moment dat Jezus het Kruis opnam om deze naar Calvarie te dragen werd een keerpunt in de geschiedenis van het kruis.

Het kruis stond symbool voor een schandelijke dood, bestemd voor de laagste klasse, nu werd het kruis een sleutel.
Vanaf dit moment kan men, met behulp van deze sleutel, de deur openen naar het diepste mysterie van God.
Door Christus’ acceptatie van het Kruis, het instrument van Zijn zelfontlediging, komt men te weten dat God liefde is.
Liefde zonder beperkingen:
"Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben."
(Joh. 3,16).

De waarheid over God werd geopenbaard in het Kruis.
Kon het niet op een andere manier geopenbaard worden?
Misschien.
Maar God koos het Kruis.

De Vader koos het Kruis voor Zijn Zoon, en Zijn Zoon nam het op Zijn schouders, droeg het naar de Berg Calvarie en offerde Zijn leven op het Kruis."
In het Kruis is lijden,
in het Kruis is redding,
in het Kruis is een liefdesles.
O God, hij die U heeft begrepen, wenst niets anders, zoekt niets anders."
(Poolse vastenhymne).

De Kruis is het teken van liefde zonder beperkingen!

GEBED

Heer Jezus Christus, die het Kruis uit de handen van de mens heeft aanvaard om het tot teken te maken van Gods reddende liefde voor de mensheid.
Schenk ons en alle mensen van deze tijd
de genade van geloof in deze oneindige liefde.
Bij het doorgeven van het teken van het Kruis, in het nieuwe millennium mogen wij de echte getuigen van de Verlossing zijn.
Aan U , o Jezus, Priester en Slachtoffer, zij alle eer en glorie voor altijd.

A. Amen.

Allen: Onze Vader ...

Stabat Mater:  
Door haar pijnlijk zuchtend harte, overstelpt van wee en smarte.
t scherpe zwaard van droefheid ging.

Naar deDerde Statie